Moderní technologie v ZŠ ZRAK jako nedílná součást vzdělávání žáků se zrakovou vadou

Vydáno:

Není žádným tajemstvím, že od roku 2017/2018 má škola ZRAK na pražském náměstí Míru ve svém vzdělávacím programu zařazen obsah učiva robotiky a že učitelé společně se žáky této školy jsou školeni odbornými mistry pro vedení výuky robotiky a mechaniky. Pedagogové se žáky pravidelně docházejí do tzv. polytechnických hnízd vybudovaných ve VOŠ a SŠ strojnické na Praze 1 na Betlémském náměstí. Od stejného roku pracují v předmětech matematika a informační technologie s roboty Vexx a účastní se soutěže VEXX Challenge. Ve spolupráci se společností ABB jsou vybraní učitelé proškoleni v práci s průmyslovými roboty. Od září 2020 otevírá škola za přispění svého zřizovatele – hlavního města Prahy – a v úzké součinnosti s ním nové Centrum interaktivní výuky (CIV), určené především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale nejen pro ně.

Moderní technologie v ZŠ ZRAK jako nedílná součást vzdělávání žáků se zrakovou vadou
PhDr.
Martina
Malotová
MBA
ředitelka školy a školských zařízení, zrakový terapeut SPC Základní škola pro žáky s poruchami zraku
3D skener, 3D tiskárna, tabule snímající zápisky, vizualizér, systém all-in-one touchpadů s výstupy na interaktivní displej… Původní vybavení binokulárními mikroskopy s možností zvětšení preparátů a jejich optického přenosu přes wifi kamery na připevněné iPady umocňuje výstup na interaktivní displej, kde se zobrazí mikrosvět jako na dlani nebo na širokém plátně v kině. A to vše podle potřeb konkrétního žáka s poruchou zraku. Naši žáci mají výbornou možnost proniknout do mikrosvěta, který by bez těchto technologických pomocníků nikdy neměli šanci zhlédnout na vlastní oči. Zmíněné možnosti a vybavení přináší nově vybudované Centrum interaktivní výuky při ZŠ ZRAK, které se otevřelo v září 2020. Stalo se tak v pořadí třetím takovýmto centrem v metropoli. První se otevřelo koncem května na Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky na Praze 9, druhé na Střední škole automobilní a informatiky v Hostivaři, další se buduje na Gymnáziu Na Pražačce. Do konce května příštího roku má v 15 školách postupně vzniknout celkem 48 moderních učeben – center interaktivní výuky. Do projektu CIV se zapojila gymnázia, průmyslové a odborné školy, speciální školy, základní umělecké školy a konzervatoř. V ZŠ ZRAK bude CIV postupně využíváno i pro ostatní pražské speciální školy, které se zde budou moci účastnit interaktivní výuky, vítáni však budou i třídy běžných škol, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními potřebami.
CIV v této základní škole umožňuje výuku v jedné ve