Maturanti v době koronakrize

Vydáno:

Nestává se tak často, aby se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obraceli studenti s obavami ohledně své další studijní kariéry. Přesněji řečeno, do doby jarního nouzového stavu se tyto případy počítaly na jednotky za rok. Od poloviny března 2020 se toto téma začalo pozvolna objevovat a nyní máme za sebou desítky chatů na toto téma. Záměrem tohoto článku je podělit se o témata, s nimiž se na nás studenti maturitních ročníků obracejí, a předat pár tipů ze škol, které umí svým maturantům distanční vzdělávání usnadnit.

Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú.
Studenti maturitních ročníků1)se často potýkají se zcela elementárními
potížemi ohledně udržení režimu během dne
. Z hovorů s rodiči mladších dětí víme, že s udržením režimu se potýkají i ve spoustě jiných rodin, nicméně maturanti jsou často svými rodiči považování za tzv. „bezú

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Poradna

Výuka Aj
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka