Lidské zdroje ve školství. A co jejich zdroje?

Vydáno: 9 minut čtení

Jeden inspirativní citát přisuzovaný Sokratovi říká, že žák není nádoba, kterou má učitel naplnit, ale pochodeň, kterou má pomoci rozhořet. Což mnohdy není úkoly právě snadný. Navíc: jak může zájem o obor, informace, vzdělání jako takové, podnítit učitel – člověk, který sám čelí vyčerpání nebo dokonce vyhoření?

Lidské zdroje ve školství. A co jejich zdroje?
Mgr.
Martin
Hofman
psycholog, terapeut, lektor, působí v Českém institutu biosyntézy,
Naše školství stále ještě klade mnohdy větší důraz na informace a jejich memorování, tedy plnění oné nádoby, zatímco rozvoj osobnosti, vztah, pocity a wellbeing žáka a učitele stojí opodál. Přitom jste to možná sami zažili: neměli jste rádi určitý předmět, nebavil vás, ale pak se změnil vyučující a dokázal vás strhnout, zářilo z něj, že ho to baví, dokázal to „prodat“ jako něco zajímavého, vaší pozornosti hodného. A vás to prostě