Lenka a Tonička - nová kniha, tentokrát především pro žákyně s dyslexií

Vydáno: 7 minut čtení

V knize Lenka a Tonička najdou čtenáři nejen dívčí příběh o tom, jak Lenka dokázala překonat sama sebe, ale i mnoho úkolů. Můžou se těšit na křížovky, práci s rodokmeny nebo na vyhledávání informací v textu. Budou porovnávat obrázky, slova nebo věty a nebudou v nich přitom hledat pouze rozdíly, ale i to, co je spojuje. V textu se setkají i s nácvikem strategie práce s textem, ten jim pak může pomoci i s porozuměním odborným textům. Kniha je optimální k využití u žákyň (ale i žáků) s dyslexií od 4. do 7. ročníku.

Lenka a Tonička – nová kniha, tentokrát především pro žákyně s dyslexií
PhDr.
Kamila
Balharová
speciální pedagožka, Centrum rozvoje dětí
V dnešní době nás obklopuje narůstající množství psaného textu, který si potřebujeme přečíst a porozumět mu. Proto patří čtenářská gramotnost mezi důležité dovednosti pro život a týká se všech, tedy i jedinců s dyslexií. Jenže u nich je tuto dovednost potřeba neustále procvičovat, neboť bývá oslabená, ať už v rovině techniky čtení, nebo po stránce porozumění. Někteří z nich čtou pomalu a s obtížemi, často textu rozumí, ale rychlost jejich čtení a vysoká