Laskavost a důslednost

Vydáno:

Učitelé hledají efektivní cesty, jak naplnit společenskou objednávku i své vlastní osobní poslání a děti co nejvíc naučit a maximálně přispět i k jejich dobré výchově. Narážejí přitom na řadu úskalí v podobě nedostatečných předpokladů na straně dětí, chybějící spolupráce rodičů či nevhodného chování žáků ve třídě, podmínky pro práci ve škole mají často velmi daleko k potřebné úrovni. Existují však okolnosti, které mají učitelé plně ve svých rukou a nejsou závislé na výši platu, kvalitě vedení a podmínkách ve škole, politické situaci ani nespolupráci rodičů a které při systematickém uplatňování mají vysoký potenciál zlepšit přitažlivost i výsledky školního vzdělávání. V obou směrech má český vzdělávací systém významné rezervy.

Jaké jsou okolnosti na straně učitele, které ovlivňují nejprve vztahy dítěte ke škole a k učení a následně i jeho chování a vzdělávací výsledky?
Psychologie opakovaně zjišťuje, že naplnění cílů školního vzdělávání je výrazně ovlivněno mj. přístupem učitele k žákům, jeho přátelskými postoji a vztahy se žáky i podporovanými kladnými sociálními vztahy mezi žáky. Významnou kladnou roli hraje pozitivní klima třídy (školy), pozitivní vztahy učitele a žáků a žáků mezi sebou.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Jak na modrou velrybu
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Vzdělávání koordinátorů EV
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Poradna

Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Lesní školka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz