Kognitivní přístup ke vzdělávání - co to je?

Vydáno: 9 minut čtení
Přístupů ke vzdělávání je mnoho, ale ještě více je žáků a studentů. Každý z nich se učí jinak a každému z nich vyhovuje jiný přístup. Tento článek je pojatý jako stručný úvod do jednoho z možných přístupů, do přístupu kognitivního, jenž je využíván ve světě, ale i v České republice.
 
Kognitivní přístup ke vzdělávání – coto je?
Michaela
Štrejlová
studentka, Katedra psychologie FF UK
Kognitivní přístup ke vzdělávání je přístup, který se zaměřuje na proces. Znamená to, že se zajímá o způsob, jakým si osvojujeme nové poznatky, dovednosti a zároveň napomáhá rozvíjení kognitivních schopností (Lubart a Zbainos, 2016). Kognitivním vzděláváním se zabývají psychologovéi pedagogové. Kognitivní vzdělávání se nezaměřuje na statické procesy, ale snaží se pozorovat dynamické procesy. Mimo jiné zahrnuje i konstruktivní zpětnou vazbu (Lubarta Zbainos, 2016).
Termín kognitivní vzdělávání do psychologie přinesl Carl Haywood již v 70. letech 20. století. Základní pojmy, které se s kognitivním vzděláváním spojují, sahají dále do historie k psychologům jako Alfred Binet, André Rey, Jean Piaget, Lev Semjonovič Vygotski