Klima školy je pro úspěšné vzdělávání zásadní

Vydáno: 7 minut čtení

Asistenti, školní psychologové, výchovní poradci, metodici prevence, speciální a sociální pedagogové mohou představovat nemalou pomoc učitelům při edukaci dětí. A vlastně jejich přítomnost ve škole je jedním důležitým podpůrným argumentem při naplňování integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v českém vzdělávacím systému.

Klima školy je pro úspěšné vzdělávání zásadní
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Měli bychom si však jednoznačně říct, že sami tito pomocníci nemohou, až na výjimky, nic moc ve škole vyřešit, pokud učitelský sbor spolu s vedením nebudou naladěni na stejnou notu, tedy na bezvýhradné lidské přijetí a podporu všech dětí včetně těch s oficiálně uznanými speciálními potř