Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách

Vydáno:

Po první vlně epidemie koronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během pandemie mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém až na výjimky stojí na podpoře rodiny a domácí přípravě dětí.

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách
Mgr.
Barbora
Šebová
romistka, koordinátorka projektu v Nové škole, o. p. s.
Na podzim přišla druhá vlna a s ní shodou okolností i start projektu Nové školy, o. p. s., s dlouhým, ale výstižným názvem
„Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněn