Kariérové poradenství v Dánském království

Vydáno:

Nahlédnout pod pokličku kariérového poradenství na dánský způsob jsem mohla díky dvěma mezinárodním projektům, které nastartovaly příjemnou a obohacující spolupráci mezi pražskou EKS a VIA Univerzity v Aarhus. Naši dánští kolegové působí na jedné z univerzit, kde lze studovat kariérové poradenství jako obor na bakalářském i magisterském stupni, a tak jsem se na společných setkáních snažila nasát co nejvíce informací. Proč? Osobně považuji dánský příklad za zajímavé řešení a leccos se dá aplikovat i v českém kontextu.

Kariérové poradenství v Dánském království
Ing.
Helena
Košťálová
ekskurzy.cz, Expertní komora kariérového poradens
Povinná školní docházka v Dánsku je pro žáky ve věku 6 až 16 let a realizuje se jeden rok v rámci předškolního stupně po dobu devíti let na jednotné základní škole. Podobně jako u nás jsou školy financovány státem (kromě těch soukromých). Za pozornost ale stojí snaha dánských kolegů zvýšit šance každého žáka na studijní úspěch. Všichni žáci například mohou navštěvovat hodiny doučování, které organizuje každá škola. Zajímavostí je i dobrovolný 10. ročník, který si mohou zvolit žáci, kteří si potřebují ještě něco doplnit. Po ukončení povinné školní docházky mají dánští žáci možnost vybrat si ze dvou variant: všeobecného středního vzdělávání (podobné našim gymnáziím) a odborného středního vzdělávání.
A co kariérové poradenství na školách?
Kariérové poradenství v Dánsku má vysokou prioritu. Staví na spolupráci interních i externích odborníků a každý, kdo je součástí tohoto systému, ví, jaké jsou jeho kompetence. Dánové rozlišují kariérové poradenství a kariérové vzdělávání. Obě činnosti jsou vzájemně propojené a ve výsledku podporují žáka, aby byl schopen se po celý život r

Související dokumenty

Pracovní situace

Kariérové poradenství

Poradna

Kariérový poradce na ZŠ