Kamdu vzdělává a inspiruje praxí, propojuje studenty s odborníky mnoha oborů

Vydáno: 5 minut čtení

Již třetím rokem funguje studentský vzdělávací projekt Kamdu (donedávna s názvem KudyKampus), který se snaží pomáhat mladým lidem mezi 14 a 26 lety najít směr v kariéře i v životě. Svou činnost realizuje především prostřednictvím jednodenních workshopů s profesionály z různých odvětví a konzultací s osobním koučem.

Kamdu vzdělává a inspiruje praxí, propojuje studenty s odborníky mnoha oborů
Marie
Froulíková
zakladatelka studentského projektu Kamdu
V rámci programu si mohou mladí účastníci vybírat z řady workshopů, které jim umož

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Kariérové poradenství
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Šikana ve školní třídě
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Rodič, poručník, pěstoun
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Poradna

Kariérový poradce na ZŠ
Kariérový poradce