Jsou mobilní telefony problém?

Vydáno:

V listopadovém vydání časopisu Řízení školy byl ze všech stran prozkoumáván „problém“ mobilních telefonů. Nechci se zamýšlet nad prací či zákazem mobilů ve vyučování, rád bych se, společně s vámi, zabýval tématem mobilní telefony a přestávky.

Jsou mobilní telefony problém?
Mgr. Bc.
Rostislav
Němec
ředitel Základní školy a Mateřské školy Karlovice
Je třeba dostat děti od mobilů? Některé určitě ano, některé spíše ne a určitě najdeme skupinu dětí, které by potřebovaly své dovednosti s užíváním mobilního telefonu výrazně zvýšit. Jaká je tedy cesta ven od nadužívání mobilů? Proč děti koukají do displeje? Je to o tolik zajímavější než „skutečný“ život a kamarádi? Naštěstí není!
Koukat do mobilu je stejně zábavné jako si okusovat nehty nebo se šťourat v nose. Je to nuda s malým a někdy trošku bolestivým úspěchem. Jestliže se na tomto závěru shodneme, tak jsme již jen kousek od cíle. Stačí udělat přestávky… zábavnější. Jak? Zkuste si na chvíli představit svou ideální přestávku – samozřejmě jako dítě.
Ve třídě je okolo 15 dětí, s většinou se setkávám i mimo školu, máme podobné zájmy a koníčky. V celé škole je nás asi 200, většinu z dětí znám jmény a často znám i jejich rodiče. Na začátku přestávky se rád projdu po chodbě, která nevypadá jako vybetonované koryto, ve kterém teče proud lidí. Mám na chodbě své oblíbené místo se stolním fotbálkem nebo s hromadou kuliček, kde si zablbnu. Jakmile mám špatnou náladu, najdu si klidný koutek, kde se na pět minut mohu schoulit a nikdo mě nevyrušuje.
Taky si rád zajdu do vedlejší třídy, mají tam jiné hry než my. U nás je to malý pingpongový stůl a pár stolních her. To oni tam mají modely motorů, jeřábů a dalších věcí. Na všechno si mohu bez obav sáhnout, když se něco rozbije, není z toho žádný problém. Věci, které se používají, se mohou rozbít…
Musíme přestat snít. Jste přesvědčeni, že v takovéto škole by většina dětí koukala do mobilu? Já nikoli. Jak ale něco podobného dostat do reálného provozu? Těžko. Většina škol má dispozice velkokapacitního teletníku, potřebuje co nejvíce dětí dostat do co nejmenšího prostoru a vzdělávat je za co nejnižší náklady. A kupodivu, ony se nudí!
Nebudeme se zabývat představou, co by se stalo, kdyby. Náklady na výše uvedenou změnu by byly astronomické. Muselo by se zásadně změnit myšlení společnosti a to je otázka generací, ne několika let. Zkusme tedy dětem, v rámci svých možností, nachystat takové prostředí, které by nebylo nudné, které bude pro ně příjemné. Všímejme si nejen vybavení, ale i detailů, neboť v nich je ukrytý mobilní ďábel. Kolik je ve třídách hluku, dá se vůbec o přestávkách s někým promluvit? Není jednodušší mu poslat „message“? Je na chodbách někde trochu klidný kout, kde si děti mohou od ruchu odpočinout? Dá se ve třídě vůbec dýchat? Není apatie a mobil jen reakcí na nedostatek kyslíku? Otázek si můžeme klást celou řadu. Složité problémy ale nikdy nemají jednoduché a rychlé řešení. Zákaz takovým rychlým a jednoduchým řešením je.
Jaký bude výsledek tohoto řešení? Naučíme děti zákazy obcházet, ztratí špatný pocit z toho, že dělají, co nemají, a život nezlepšíme ani sobě ani jim. Před 20 lety se bouřlivě diskutovalo o škodlivosti internetu a nutnosti blokovat některé internetové stránky. Pro většinu společnosti to je naštěstí nyní téměř mrtvé téma. Učitelé, rodiče a žáci se naučili o těchto tématech hovořit, pomohla celospolečenská osvěta a všichni známe rizika a umíme se jim s nějakým úspěchem bránit. S mobily to, doufám, bude podobné.
Jedna z největších hodnot naší společnosti je svoboda člověka jak tělesná, tak duchovní. Nesnažíme se našim žákům zákazem mobilů sdělit něco opravdu strašného? Například že zákaz – někdy pochybné – autority může zasáhnout do našeho osobního prostoru i života? Že bránit se je zbytečné, protože se vystavujeme možné odplatě? Že je třeba najít vhodnou skulinu v systému či zabezpečení a o ostatní se nestarat? Že když se bránit nebudeme, staneme se součástí „hodného stáda“ a dostaneme drobnou výhodu? Že existuje také třetí, „česká“ cesta – že budeme kličkovat, trošku se hrbit a sem tam trošku podvádět? Opravdu chceme v dětech vychovávat toto? Opravdu nám za to zákaz mobilů stojí? Věřím, že NE!
Poznámka redakce: Text byl publikován také v Řízení školy 1/2019.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Plány činnosti - srpen 2021
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Správní řízení - střední školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Absolutorium - konzervatoř
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Přijetí cizince do základní školy
Platnost zkoušky
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Pomůcky
Odklad