Jak zvládat chování snižující funkčnost u žáků s poruchou autistického spektra

Vydáno: 6 minut čtení

V současné době se v běžných základních školách vzdělává řada žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich počty mají v posledních letech vzrůstající trend. Z podstaty handicapu, který je dán jejich diagnózou, je vzdělávání a fungování ve školním prostředí pro tyto žáky velmi náročné. Míra symptomatiky PAS, komorbidita s dalšími poruchami a onemocněními ovlivňují průběh vzdělávání. Čím těžší je míra tohoto handicapu, tím náročnější je intervence a tím častěji se objevuje chování náročné na péči.

Jak zvládat chování snižující funkčnost u žáků s poruchou autistického spektra
PaedDr.
Věra
Čadilová
ředitelka SPC NAUTIS, Praha, speciální
Mgr.
Zuzana
Žampachová
z