Jak vysvětlit malým dětem pojmy z kybernetické bezpečnosti? Na zvířátkách v zoologické zahradě

Vydáno:

Věk, kdy se děti prvně seznamují s mobilními telefony, tablety a počítači, neustále klesá. Bohužel se dnes setkáváme s dvouletými, ale i mladšími dětmi, které běžně sledují pohádky online, hrají na tabletu jednoduché hry a kreslí prstem na displeji obrázky. Mnohdy se již takto malé děti v prostředí internetu orientují lépe než my, dospělí. Důležitá je proto role rodičů a pedagogů, aby byli důslední a vnímaví ke svým potomkům či svěřencům, aby si s nimi o internetu povídali, o tom, v čem jim pomáhá a co je naopak nebezpečné. Je podstatné, aby děti vnímaly virtuální svět pouze jako doplněk ke světu reálnému. Na prvním místě by měl zůstat kontakt s rodinou, s vrstevníky, aby nenastala situace, že se dítě bude lépe cítit v online prostředí, které je neustále připraveno zprostředkovávat dětem zábavu a dodávat nové informace.

Jak vysvětlit malým dětem pojmy z kybernetické bezpečnosti? Na zvířátkách v zoologické zahradě
Ing.
Michala
Radotínská
projektová koordinátorka CZ.NIC, z. s. p. o.
Je tedy potřeba si uvědomit a vhodně předat i nejmenším žákům, že internet může být dobrý pomocník, ale zlý pán. Pro starší děti již existuje nepřeberné množství školení, filmů, letáků a dalších výukových materiálů informujících o nebezpečích, která číhají v online světě, a návodů, jak jim čelit. Na menší děti se zatím mnoho pozornosti neupírá, ačkoli současné statistiky ukazují, že na internetu tráví čím dál tím více času a mobily či tablety používají stále v nižším věku. I malé děti totiž dnes čelí problémům a nástrahám, jako je závislost na mobilu, kyberšikana, grooming aj. Proto bychom je od začátku měli seznamovat se zásadami bezpečného chování na internetu stejně, jako jim vysvětlujeme hygienické návyky, pravidla chování na přechodu pro chodce a další. Čím dříve je začneme nabádat k opatrnosti, tím dříve z nich vychováme sebejisté jedince, kteří si budou umět poradit v každé situaci, a pokud ne, budou minimálně vědět, že se mají přijít poradit s někým dospělým, aby se vzniklá situace mohla začít řešit včas. Kybernetických útoků bohužel rok od roku přibývá, útočníci mají své činy stále promyšlenější, proto je dobré řídit se poučkou „Štěstí přeje připraveným“ a děti v tomto duchu systematicky a důsledně vzdělávat.
Sdružení CZ.NIC v rámci projektu Safer Internet, který je spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy, provádí osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti zaměřenou na děti a mládež. V říjnu letošního roku vydalo knihu
ON-LINE ZOO
, zaměřenou právě na předškolní děti a žáky 1. a 2. tříd základních škol. Kniha jednoduchou formou vysvětluje na zvířátkách v zoologické zahradě, jakými způsoby lze využívat internet, ale také informuje o jeho úskalích.
Na příkladu opic ukazuje, co se stane, když děti tráví příliš mnoho času s mobilem v ruce. Pandu Pavla hyeny na internetu urazí, že je moc tlustý, a on je z toho smutný. Antilopí mláďata naletí zákeřnému lvu, kterého přemohl lovecký instinkt a vydává se za jinou antilopou, aby mláďata obelstil. Žirafa se neoprávněně raduje z hromady dárků, které chodí na její adresu, v domnění, že jsou zdarma. Tučňák fotí „selfíčka“ bez fraku, aby se na internetu pochlubil kamarádům novými plavkami. Ředitelce ZOO se postupně podaří všechny problémy zvířátek elegantně vyřešit a vysvětlit, proč dané počínání nebylo správné.
Poznámka redakce: Tento text byl publikován v Řízení školy 12/2018.