Jak ve vzdělávání propojit výzkum s praxí

Vydáno: 13 minut čtení

Jak přenést výsledky z psychologického a pedagogického výzkumu do praxe škol? K čemu mohou být užitečné laboratorní školy? Anebo jak se žáky ve škole hovořit o hodnotách? Jak hodnoty školy i osobní hodnoty začlenit do školní každodennosti? To jsou jen některá témata, o nichž jsme si povídaly s Pascale Haag, zakladatelkou jediné laboratorní školy ve Francii. V České republice máme takové školy dvě a jsme rádi, že vazby se zahraničními laboratorními školami stále rostou. Vždy je radost sdílet zkušenosti mezi školami, o to více obohacující je sdílet se školami v zahraničí, podívat se občas za humna, nepodléhat pocitu, že už vše děláme a umíme.

Jak ve vzdělávání propojit výzkum s praxí
PhDr.
Lenka
Krejčová
Ph.D.
DYS-centrum®Praha, z. ú.; ZŠ Poznávání, s. r. o.
Moje první otázka se vcelku nabízí. Založila jsi v Paříži laboratorní školu – co tě k tomu vedlo?
Než jsem se vrhla na studium psychologie, studovala jsem indologii. Zabývala jsem se gramatikou sanskrtu a tématy, která se současným světem neměla vůbec nic společného, prostě starověká indická
lingvistika
. V jednu chvíli jsem si položila otázku, jak bude má práce společensky přínosná. Proto jsem se rozhodla studovat psychologii a od začátku jsem měla vizi, že chci dělat něco, co bude užitečné, co zajistí lepší pochopení současného světa. A tak jsem se vrhla do školství.
V prvé řadě jsem výzkumnice, která se zabývá pedagogickou psychologií. Současně jsem ale máma, jejíž potomek se chystal nastoupit do základní školy. Takže mě zajímalo vzdělávání v kontextu psychologie, ale také jsem chtěla vědět, jak školy fungují a co nabízejí svým současným žákům. Uvědomila jsem si, že mnoho témat, jimž s