Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (2. část). Interní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště

Vydáno: 8 minut čtení

V prvním dílu našeho seriálu jsme se věnovali složení školního poradenského pracoviště a jednotlivým členům tohoto ve škole velmi důležitého týmu. Probrali jsme jednotlivé role a kompetence a podívali se na pyramidu vitality. Celkově jsme se tedy snažili vytvořit užitečný, efektivní, stabilní a dynamický tým, který bude podporovat školu v náročných oblastech a problematických situacích. Nyní je potřeba nastavit vhodné způsoby spolupráce, aby sestavený tým dlouhodobě efektivně fungoval a plnil svou důležitou funkci.

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (2. část)
Interní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
Autorka blogu skolaroduzenskeho.cz ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
Autorka blogu skolaroduzenskeho.cz Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK
Členové školního poradenského pracoviště (ŠPP) mají zpravidla je

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Školní metodik prevence
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Kázeňská opatření
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Jednání výchovné komise
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Novela maturitní vyhlášky
Vedení porad
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Porady v mateřské škole
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Náplň práce školního speciálního pedagoga

Poradna

Lesní školka
IVP
Ochrana osobních údajů

Články

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (4. část). Vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (5. část). Příklad z praxe: začlenění žáka s OMJ
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (3. část). Spolupráce školního poradenského pracoviště s externími organizacemi a subjekty