Inspirace z cesty na sever

Vydáno: 9 minut čtení

Dorka Madziová patří do nevelké komunity tuzemských kariérových poradců, kteří se snaží tvořit a propagovat inovativní postupy kariérového poradenství, kariérového vzdělávání i kariérového rozvoje. Spolupracuje s mnoha středními školami, vede kurzy pro školní poradenské pracovníky, ale nabízí také poradenství školním třídám i konkrétním studentům. V souladu s principy moderního kariérového poradenství i sama pro sebe hledá stále příležitosti pro další profesní rozvoj. Vyzpovídali jsme ji po studijních cestách ve Švédsku a Finsku, odkud přivezla mnoho inspirativních zážitků.

Inspirace z cesty na sever
Lenka
Krejčová
Vedla rozhovor, odborná editorka Školního poradenství v praxi;
V nedávné době jsi navštívila pracovně Švédsko a Finsko. Co bylo cílem těchto studijních cest?
V obou případech bylo mým cílem seznámit se s přístupy v kariérovém poradenství v kontextu práce s mladými lidmi. Studijní cesty se však od sebe velmi lišily. Ve Švédsku jsem měla možnost vidět kariérové poradenství, respektive kariérový rozvoj a vzdělávání, v rámci různých institucí. Ať už se jednalo o poradenské centrum zřizované ve městě Göteborg, nebo přímou práci poradkyně na základní škole, v cen