Hodnocení exekutivních funkcí u dětí

Vydáno:

Jak již bylo naznačeno v článku o exekutivních funkcích v květnovém vydání, mnohé zahraniční výzkumy již několik desítek let podporují předpoklad, že kvalita exekutivních funkcí (dále také „EF“) dětí a dospívajících ovlivňuje edukační proces a že ze stavu těchto funkcí lze již u předškolních dětí predikovat jejich budoucí akademickou úspěšnost. Pro zhodnocení kvality exekutivních funkcí u dětí existuje v zahraničí velké množství standardizovaných testů. Jaká je situace v České republice? I přesto, že tu není téma exekutivních funkcí v edukačním procesu zatím rozšířené, máme i u nás k dispozici několik testů, pro které byly vytvořeny normy i pro děti. Cílem tohoto článku je tyto testy stručně představit.

Hodnocení exekutivních funkcí u dětí
Bc.
Kateřina
Holubová
ergoterapeutka, studentka psychologie FF UK
Testy na exekutivní funkce můžeme rozdělit podle toho, na co konkrétně se zaměřují. Některé z nich byly vytvořeny primárně pro testování jedné ze tří základních částí EF, a to buď pracovní paměti, inhibice, anebo přesouvání mentálního nastavení (dále „shifting“). Jiné testy se zaměřují i na více těchto základních složek najednou. Dále existují testy, které hodnotí vyšší funkce EF, jež vznikají součinností již zmíněných tří základních složek. Mezi vyšší funkce EF patří například plánování, nastavování cílů, schopnost řešení problémů, rozhodování atd. K dispozici jsou také škály pro hodnocení EF ve školním prostředí, které umožňují sbírat kvalitativní informace a interpretovat je ve standardizovaném formátu.
Testy pro hodnocení základních složek exekutivních funkcí
Testy, které byly vytvořeny, aby zhodnotily jednu základní část EF, se využívají spíše pro výzkumné účely, kde je potřeba se zaměřit na jednu složku (např. u zkoumání vývojových aspektů jednotlivých složek nebo u predikce budoucího výkonu v EF u velmi malých dětí, které ještě nemají plně rozvinuté všechny základní části EF). Jedná se spíše o jednoduché úkoly, jako například A-not-B, Delay of Gratifi