Historie a současnost webu KamiNet

Vydáno: 8 minut čtení
V únoru 2022 oslaví webové stránky KamiNet 20 let své existence. Dovolte mi malé ohlédnutí v historii i informace aktuální, co vše se za tu dobu změnilo a co v současnosti na KamiNetu najdete.
Historie a současnost webu KamiNet
Ph.
Dr.
Kamila
Balharová
speciální pedagog, Centrum rozvoje dětí
Historie
V roce 2002 jsem pracovala jako učitelka na 2. stupni základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení. V té době vstupoval do škol projekt INDOŠ (Internet do škol). V rámci tohoto projektu byl do škol zaveden internet a škole bylo přiděleno určité množství počítačů, na kterých bylo možné internet používat ve výuce. Výhodou bylo získání počítačůa př