Emoční karty ve třídě

Vydáno:

V rámci své praxe v preventivních programech jsem přibližně před 10 lety začal pracovat s emočními kartami, kterých v té době nebylo příliš mnoho k sehnání a bylo potřeba si je objednávat spíše ze západních států. Emočními kartami myslím například sadu karet s obrázky medvídků, kteří vyjadřují řadu emocí, nálad a chování.

Emoční karty ve třídě
Mgr.
Jan
Molnár
ředitel, MAJÁK, o. p. s.
Jako velká výhoda práce