Dyskorunka 2015

Vydáno:

Dne 26. listopadu 2015 se již pošestnácté sešli učitelé, poradenští pracovníci, akademici, ale i rodiče dětí se specifickými poruchami učení a/nebo chování (SPUCH) či dospělí s dyslexií i všichni ostatní, jimž problematika SPUCH není cizí, na odborné konferenci a výstavě s názvem DYSKORUNKA pořádané neziskovou organizací DYS-centrum® Praha, o. s.

DYSKORUNKA 2015
PhDr.
Lenka
Krejčová,
Ph. D.,
katedra psychologie FF UK v Praze, DYS-centrum® Praha, o. s.
DYSKORUNKA 2015 se již potřetí uskutečnila v Domě dětí a mládeže hlavního města Prahy pod záštitou městské části Praha 8. Jako obvykle byly její součástí odborná konference i výstava pomůcek, publikací, pracovních sešitů, počítačových programů, podpůrných technologií a mnohých dalších produktů, které mohou být užitečné dětem, žákům i studentům se specifickými poruchami učení a/nebo chování. Stejně jako v uplynulých letech se také letos křtily při slavnostním zahájení nové publikace související s problematikou SPUCH. Potud byla zachována tradice, avšak v mnoha dalších ohledech přinesla DYSKORUNKA 2015 novinky a dosáhla rekordů, které v historii předchozích výstav a konferencí nepamatujeme.
Ročník 2015 se konal za podpory mezinárodního projektu Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia (Podpůrná opatření pro dospívající s dyslexií, 2014-1-LV01-KA200-000500) realizovaného v rámci programu Erasmus+. Jedna ze sekcí byla proto věnována žákům středních škol s dyslexií a několika přednášek se ujali kolegové ze zahraničí, kteří jsou do projektu zapojeni nebo které jsme díky podpoře projektu měli možnost na konferenci pozvat. O zkušenosti s výukou cizích jazyků, odborných vyučovacích předmětů či využívání podpůrných technologií se podělili kolegové z Lotyšska a Bulharska. Plenární přednášku pak měla dr. Tilly Mortimoreová z Velké Británie, která především zdůraznila psychosociální souvislosti dyslexie, jež v době dospívání vyvstávají na povrch a promítají se do života středoškoláků s dyslexií se značnou razancí. Možná dokonce komplikují život více než samotný fakt, že dotyční čelí obtížím se čtením a psaním.
Mezi zahraniční přednášející se zařadil také kolega ze Slovenska, a tak počet přednášejících, kteří přijeli na DYSKORUNKU 2015 z různých států Evropy, předčil všechny předchozí ročníky. Nesmíme však zapomínat ani na tuzemské odborníky. Akce se oproti uplynulým ročníkům konala ve třech paralelních sekcích a dohromady se uskutečnilo 24 přednášek a dvě dílny, na jejichž realizaci se podílelo 30 přednášejících - mezi nimi psychologové, speciální pedagogové, lékaři, učitelé a další odborníci, kteří se zabývají problematikou SPUCH (například i prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit pro děti a dospívající se SPUCH, které jako kompenzace reedukací naopak posilují rozvoj jejich silných stránek). Kromě nadstandardního počtu přednášek a přednášejících získala DYSKORUNKA 2015 primát také počtem účastníků, kteří na ni dorazili. Bylo jich bezmála 250 ze všech koutů republiky a jen tak tak se všichni vešli do konferenčních prostor.
Nezapomínejme ani na výstavu, na níž se letos prezentovalo 25 vystavovatelů z celé ČR. Kdykoli člověk nahlédl do výstavních prostor, viděl čilý ruch, diskutování o prezentovaných produktech, nebo přímo jejich zkoušení, osahávání, prověřování v praxi. Mezi vystavenými publikacemi bylo také 18 titulů, jež byly při zahájení pokřtěny. I tento počet je unikátní.
Z veškerých úspěchů letošní DYSKORUNKY máme dvojnásobnou radost také proto, že v tomto roce slavíme 20. výročí založení DYS-centra. Při této příležitosti nelze nevzpomenout na Zdeňka Matějčka, který u zrodu DYS-centra stál. Mnozí z těch, kteří se na chodu DYS-centra podíleli či podílejí, měli tu čest s ním spolupracovat. První ročníky DYSKORUNKY se bez jeho účasti neobešly. Troufám si říci, že kdyby viděl její letošní ročník, byl by na DYS-centrum pyšný a na DYSKORUNCE spokojený.
Pokud jste snad v roce 2015 cestu na DYSKORUNKU nenašli, doufám, že se uvidíme příští rok ve stejnou dobu. DYSKORUNKA je bezpochyby odbornou akcí, na níž si lze vyslechnout zajímavé příspěvky, ale je také příležitostí k setkání s kolegy, nalezení inspirace a sdílení informací v kuloárech.

Související dokumenty