Dotazník studijních zkušeností

Vydáno:

Dotazník studijních zkušeností je nový diagnostický nástroj, který právě vyšel u firmy Propsyco. Umožňuje zjišťovat úroveň studijní self-efficacy žáků středních škol. Studijní self-efficacy je pojem u nás zatím málo známý, přesto si naši pozornost zaslouží. Významně se totiž podílí na školní úspěšnosti žáků.

Dotazník studijních zkušeností
PhDr. Mgr.
Jana
Draberová
Ph.D.
katedra psychologie FF UK
Co to je studijní self-efficacy
Studijní