Co ukazují nejnovější data o duševním zdraví a rizikovém chování žáků (4. část - technologie)

Vydáno: 6 minut čtení

Žáků závislých 1) na technologiích přibývá, nadměrným užíváním technologií jsou více ohroženy dívky. Žáci se v kyberprostoru setkávají s různými riziky a užívání technologií jim přináší problémy v každodenním životě.

Co ukazují nejnovější data o duševním zdraví a rizikovém chování žáků(4. část – technologie)
Mgr.
Dominika
Matějovcová
socioložka, datová analytička
Bc.
Roman
Petrenko
sociolog,