Co ukazují nejnovější data o duševním zdraví a rizikovém chování žáků (1. část)

Vydáno: 3 minuty čtení

Na přelomu listopadu a prosince 2022 proběhl sběr dat k šetření duševního zdraví a rizikového chování žáků druhého stupně základních škol a středních škol v Praze. Výzkum je Centrem sociálních služeb Praha ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy realizován každoročně již od roku 2016, a to formou online anonymního dotazníkového šetření.

Co ukazují nejnovější data o duševním zdraví a rizikovém chování žáků (1. část)
Mgr.
Dominika
Matějovcová