Čím dříve, tím lépe - zmírnění výukových obtíží u raných školáků

Vydáno: 10 minut čtení

Když se na začátku školní docházky objeví výukové trable, znamená to pro děti i jejich rodiče velkou zátěž. Děti sotva přišly do školy, vytvářejí si základní studijní návyky, zvykají si na to, co se po nich při učení vyžaduje, jejich okolí jim dává najevo všemožná očekávání ohledně osvojení čtení, psaní a počítání. A náhle se učení nedaří, vyžaduje čas, energii, intenzivní nácvik. Příčin takových obtíží může být celá řada, důsledek bývá často jeden – žáci ztrácejí chuť do učení, začínají být demotivovaní. Přitom jsou úplně na začátku své školní kariéry, čeká je mnoho let studia, jejich okolí mnohdy registruje jejich silné stránky a potenciál, který je však nyní značně ohrožen školními nezdary. Je proto nezbytné co nejrychleji zahájit efektivní intervence. Na takovou situaci reaguje mezinárodní projekt CoTIC (Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom), který představíme v následujícím textu.

Čím dříve, tím lépe – zmírnění výukových obtíží u raných školáků
Doc. Ph.
Dr.
Lenka
Krejčová
Ph.D.
ZŠ Poznávání, s. r. o.
Znáte pojem Matoušův efekt (anglicky Mathew’s effect)? Je odvozen z Matoušova evangelia, v němž zaznělo: „Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má“ (Matouš 25–29). V češtině bychom řekli efekt rozevírajících se nůžek. Jinými slovy: u žáků, kteří přicházejí do školy náležitě připravení a učení se jim daří, můžeme v průběhu času pozorovat vzrůstající školní úspěšnost. Žáci, kteří se potýkají s obtížemi, v dalších letech školní docházky zažívají stále více selhání. To je situace, která může nastat, když nenastavíme žádné ochranné mechanismy, když žáky necháme učit se podle toho, s jakými výchozími předpoklady do školy přišli. Nejde přitom jen o Matoušovu tezi

Související dokumenty

Pracovní situace

Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jednání výchovné komise
Školní psycholog na střední škole
Kariérové poradenství
Adaptační kurzy
Školní metodik prevence
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku