Cílem je, aby se dítě mohlo začít učit

Vydáno: 9 minut čtení
Kromě metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů se ve školách začínají objevovat i sociální pedagogové. „Propojujeme školu a výuku se sociálnem, tedy vztahy se spolužáky, učiteli i dalšími lidmi v okolí dítěte,“ říká Barbora Čapková, která pracuje jako sociální pedagožka v ZŠ Velké Hamry v Libereckém kraji.
 
 

Jak jste se dostala k práci sociálního pedagoga. A máte nějaké speciální vzdělání?

Jako sociální pedagožka v ZŠ Velké Hamry pracuji druhým rokem. Zatím mám dokončené bakalářské studium speciální pedagogiky, obor etopedie, a nyní studuji v navazujícím magisterském programu. Práce sociálního pedagoga je pestrá, zajímavá, a navíc i potřebná, ale bohužel zatím není zakotvená ve školském zákoně, a tak se na pozici sociálního pedagoga špatně shánějí peníze. Naše škola můj úvazek hradí z projektů v rámci Projektů OP VVV. Jelikož jsme školou, kterou navštěvuje mnoho žáků ze sociálně vyloučených rodin, musíme mít skvělé poradenské pracoviště. Já jsem tam proto, abych zaštítila žáky ohrožené studijním neúspěchem a s náročným chováním, a to včetně komunikace s jejich rodiči.
Co tedy vlastně pře