Česká asociace streetwork: Pilotujeme podpůrnou síť pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání

Vydáno: 6 minut čtení
S Barborou Pšenicovou z České asociace streetwork, odbornou garantkou projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, jehož aktivity jsou realizovány v rámci projektu financovaného z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT), jsme si povídali o multidisciplinárních týmech, které se budou následující dva roky v pražských školách věnovat prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.
 
Česká asociace streetwork: Pilotujeme podpůrnou síť pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání
Aneta
Sulková
Vedla rozhovor, Česká asociace streetwork
Váš projektový tým bude v následujících dvou letech realizovat několik aktivit krajského akčního plánu hlavního města Prahy. Na ja