Aplikace "Nenech to být" může žákům pomoci

Vydáno:

Nejen ve světě, ale i na českých školách sledujeme v posledních letech trend zařazování moderních online technologií do výuky. Kromě internetových testů a kvízů se přidávají i žákovské knížky, platformy pro komunikaci s rodiči a další nástroje, jejichž šíření je v mnohých státech podporováno i vládou. Není tak divu, že se začaly primárně mobilní aplikace objevovat i v prevenci rizikového chování a budování dobrého klimatu na škole. Populární jsou především projekty Sit With Us, KnowBullying, ReThink či Anonymous Alerts.

Aplikace „Nenech to být“ může žákům pomoci
Jan
Sláma
spoluzakladatel společnosti FaceUp Technology, platformy NNTB.cz a dalších digitálních projektů
V České republice funguje už dva roky aplikace Nenech to být. Tu vytvořili pod záštitou MŠMT na začátku roku 2017 studenti brněnského Gymnázia Vídeňská Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm. Do iniciativy se již zapojilo 1 460 škol s 2 413 pedagogy, mezi které se řadí především metodici prevence, ředitelé škol a výchovní poradci. Ti od svých žáků díky Nenech to být (zkráceně NNTB) obdrželi přes 3 800 upozornění na rizikové chování v kolektivu. Zpětná vazba je poz

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak na modrou velrybu
Žákovská a studentská samospráva
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech

Poradna

Problémy ve třídě
Výuka Aj
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz