ALŠ usiluje o maximální podporu logopedů ve školství

Vydáno: 8 minut čtení

Možnost poskytnout a zajistit včasnou i adekvátní logopedickou intervenci dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností v celé vzdělávací soustavě je alfou a omegou jejich úspěšného komplexního rozvoje i školní úspěšnosti. Právě včasnost, adekvátnost, kvalita a zejména dostupnost logopedické péče má nepopíratelný vliv na pozitivní prognózu vývoje potřebných dětí a žáků. Význam přítomnosti logopedů ve školách a zajištění dostupné, kvalitní a smysluplné logopedické péče v holistickém pojetí je pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání zcela jednoznačný a úloha logopeda ve školství je z tohoto důvodu naprosto nedocenitelná.

ALŠ usiluje o maximální podporu logopedů ve školství
Ph.
Dr.
Veronika
Včelíková
Ph.D.
členka výkonného výboru Asociace logopedů ve školství, z. s.; speciální pedagog – logoped ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči a krajský koordinátor logopedické péče
Cílem a snahou logopedů působících v rezortu MŠMTa obecně také všech poradenských pracovníků je jednat vždy v nejlepším zájmu dítěte a usilovat tak o jeho maximální možný rozvoj i úspěšnost. Hájí ale někdo také zájmy těchto ve školství nepostradatelných odbornýchpracovníků – specialistů, tedy zájmy logop