Adaptivní online trénink kognitivních funkcí

Vydáno:

Fenomén trénování kognitivních funkcí získává stále větší pozornost. Nejen odborné studie, ale i běžná praxe ukazují, že kognitivní trénink výrazně napomáhá ke zlepšení kvality života u osob s náhlým nebo pozvolným úbytkem poznávacích funkcí. Zároveň neustále narůstá počet osob se specifickými poruchami učení či neurodegenerativními chorobami.

 

Adaptivní online trénink kognitivních funkcí
Tereza
Váňová
manažerka projektu MENTEM.cz

Kognitivní trénink na počítači

S přelomem nového tisíciletí se objevilo několik počítačových aplikací určených k tréninku kognitivních funkcí. Jejich plnohodnotné využití v českém prostředí je ale problematické, protože obvykle nenabízejí překlad do češtiny. Mají s nimi problémy jak děti, tak velká část dospělé populace.
Proto v roce 2014 vznikl projekt
Mentem
, který nabízí trénink primárně v českém a slovenském jazyce a je svým sociokulturním zaměřením plně přizpůsobený svému prostředí.
Kdo stál u zrodu projektu
Primární myšlenka, která uvedla do pohybu první kroky projektu Mentem, byla jednoduchá: čím více mozek používáme, tím lépe a déle nám slouží. Tuto tezi potvrzují mnohé výzkumy zasvěcené studiu Alzheimerovy choroby. Z nich také vyplývá, že na prevenci neurodegenerativních chorob není nikdy příliš brzy.
Na teoretickém vývoji programu se podílel tým složený z českých a slovenských psychologů a odborníků v oblasti e-learningu. Přestože se jejich největší přínos projevil zejména u samotného zrodu programu Mentem, odborná spolupráce probíhá dodnes. Je stále důležité projekt odborně reprezentovat, ověřovat efektivitu tréninku nebo spokojenost uživatelů. Projekt si klade za cíl také zvyšovat povědomí veřejnosti o duševně-kognitivním zdraví.
Principy tréninku Mentem
Jedná se o online program, trénink je tudíž možný pouze s internetovým připojením. Program sestává z 24 krátkých her zaměřených na procvičování kognitivních funkcí - především krátkodobou paměť, kapacitu pozornosti, reakční rychlost, prostorovou orientaci nebo jazykové a matematické dovednosti. Každý den se hráči zobrazí balíček pěti her, které se generují buď náhodně, nebo podle preferencí uživatele. Je také možné trénovat jakoukoli jinou hru i mimo tento balíček.
Převážná část cvičení se zakládá na adaptivním principu - jakmile hra narazí na hráčovy limity, sníží o stupeň svou náročnost, která následně zase stoupá. Toto kontinuální upřesňování uživatelské úrovně zajišťuje plynulý trénink, který motivuje a vytváří prostředí pro zážitek
flow
namísto přílišné jednoduchosti nebo stresující náročnosti. Po odehrání každé hry se zobrazí její statistika - počet bodů, umístění mezi ostatními hráči, procento zlepšení či zhoršení oproti poslednímu pokusu dané hry a přehled nejlepších výsledků hráče. Lze sledovat i celkové dlouhodobé statistiky jednotlivých kognitivních funkcí včetně vlastní věkové skupiny. Díky online formě tréninku odpovídá výpočet všech statistik aktuálnímu vývoji v populaci uživatelů programu.
Průzkum mezi uživateli programu
Ze své povahy není trénink Mentem diagnostický standardizovaný nástroj. V letošním roce však projekt uspořádal průzkum mezi svými uživateli, ve kterém zjišťoval efekt tréninku, důvod, proč hráči trénink zahájili, nebo preference kognitivních funkcí při cvičení. Zjištění byla následující:
-
Subjektivní efekt tréninku je nadprůměrný - dva ze tří trénujících na sobě pociťují pozitivní změny související se cvičením.
-
Trénink se nejčastěji zahajuje z preventivních a zdravotních důvodů, dále jako odreagování či sebezdokonalování.
-
Mezi nejžádanější funkce patří paměť a pozornost, které mají v tréninku zároveň největší zastoupení.
Žáci jako cílová skupina tréninku
Trénink Mentem je určen širokému spektru uživatelů. Mezi výrazné skupiny, které se do něj zapojují, patří děti, senioři, osoby po úrazech či dlouhodobě indisponovaní.
Především děti mají k trénování kognitivních funkcí skvělé předpoklady. Cvičení berou jako hru a právě
hra je jejich hlavní vývojovou aktivitou
. Mnohdy ani netuší, že tréninkem dělají službu pro svůj mozek. Oproti dospělému má dětský mozek také mnohem lepší schopnost
neuroplasticity
. Tato schopnost nahradit jednu neuronovou dráhu jinými spoji přímo nahrává myšlence motivovat děti k aktivnímu trávení volného času namísto sledování televize. Obzvláště vhodný je pak kognitivní trénink v případě, že došlo k úrazu hlavy nebo dítě prodělalo nějaké závažnější onemocnění (například nádorové), kdy vlivem léčby dochází k významnému
narušení kognitivních funkcí
.
U dětské populace se trénink hodí také pro rozšiřování slovní zásoby a procvičování matematických dovedností. Úlohy jsou sestaveny tak, aby udržely dětskou pozornost a přitom posouvaly hranice koncentrace a vytrvalosti dále. Díky tomu mohou výrazně pomoci dětem se
speciálními výukovými potřebami a poruchami pozornosti
. Domácím tréninkem mohou vhodně stimulovat nejen paměť a koncentraci, ale také vůli a cílevědomost při dokončování delších úloh.
Trénink Mentem je vhodný pro žáky od 2. třídy 1. stupně ZŠ. Přibližně třetina cvičení totiž obsahuje jazykové či numerické úkoly. Ostatní hry jsou vhodné i pro předškolní děti.
Kde a jak program získat
V případě zájmu o získání licencí pro žáky a zaměstnance školy lze kontaktovat pracovníky Mentem na e-mailu
info@mentem.cz
nebo volat na telefon +420 739 323 229.