Adaptační centrum Paměti národa: začleňování ukrajinských žáků a studentů do českého vzdělávacího systému má smysl

Vydáno: 7 minut čtení

Invaze ruských vojsk na území Ukrajiny donutila miliony lidí opustit své domovy. Do České republiky tak přijelo hledat bezpečí přes pět set tisíc z nich. Ve velké míře se jedná o ženy a děti. A pod označením „děti“ se neskrývají jen dvouletá batolata a desetiletí školáci, ale i dospívající, kteří jako děti už tolik nevypadají. Zatímco se integrace ukrajinských žáků do českých mateřských a základních škol poměrně daří, proces začleňování dvaceti tisíc středoškoláků, kteří na území České republiky pobývají, se stále nedá hodnotit jako úspěšný.

Adaptační centrum Paměti národa: začleňování ukrajinských žáků a studentů do českého vzdělávacího systému má smysl
Dominika
Kopčiková
vedoucí vzdělávacího oddělení Paměti národa
Z toho důvodu se i vzdělávací oddělení Paměti národa neziskové organizace
Post
Bellum
připojilo k pomoci s adaptací ukrajinských studentů ve věku od 15 do 18 let a v dubnu roku 2022 založilo Adaptační centrum Paměti národa.
Co děláme?

Související dokumenty

Pracovní situace

Adaptační koordinátor
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Novela školského zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela maturitní vyhlášky
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ

Poradna

Učitel autoškoly a adaptační období
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí cizince do základní školy
Náhrada druhého cizího jazyka
Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu