Active citizens Zatlanka aneb I škola už je život

Vydáno:

„Každej si hledá svý, kam sebe vrazit,“ zpívá Monika Načeva v devadesátkovém hitu. Určité procento studentů z našeho gymnázia se očividně rádo „vráží“ do užitečných a reálnému životu blízkých projektů. Kromě studia se snaží vyšetřit zbývající čas i na dobrovolnictví a práci na užitečných společných projektech. Uvědomují si, že život už je teď, a čím dřív se v něm zorientují, tím lépe. Nejde jim jen o včasný zářez do jejich kurikula (i když ani ten není k zahození), chtějí svět kolem měnit hned, rozproudit debatu, komunikovat, aktivovat druhé a vylepšovat stávající stav věcí – ať už se jedná o prostředí kolem nich, nebo vztahy ve škole či společnosti obecně. Většinou jde o aktivity, které nezůstávají uzavřeny ve školních zdech, ale naopak se derou ven, do prostředí lokality, čtvrti, města i za jeho hranice. V dospívajících lidech se probouzí síla osobnosti a iniciativa, která se chce osvobodit, ale zároveň je bezmocná, protože jí chybí zkušenost s reálným světem.

Active citizens Zatlanka aneb I škola už je život
Mgr.
Romana
Bartůňková
lektorka Active citizens, učitelka výtvarné výchovy a tvorby digitální fotografie na pražském Gymnáziu Na Zatlance
Active citizens znamená „aktivní občané“ a Active citizens Zatlanka (AC) je upřesňující název skupiny studentů naší školy – smíchovského gymnázia v ulici Na Zatlance. V historii školy i v jejích hodnotách měly aktivity jako např. charita nebo projekty s environmentální tematikou svou tradici, nebyly však zatím sjednoceny žádnou platformou, nebyly pravidelné. V tom je skupina AC výjimečná. Má své stálé členy a schází se pravidelně, kooperuje se školním parlamentem, reaguje na podněty přicházející zvnějšku školy.
Její příběh začal zhruba před třemi lety, kdy jsem ve škole otevřela seminář
Participace
, který byl pro nynější AC odrazovým můstkem. Studenti si společně vybírali témata, která je zajímala, a pokoušeli se dozvědět se o nich víc hlavně v praktické rovině. Mezi nejvýraznější patřilo například téma bezdomovectví a možnost komunikovat o něm s veřejností. Série besed s lidmi bez domova – aktivita platformy Uliceta, jejíž koordinátorkou je naše bývalá studentka Denisa Červená – tak běží až doposud. V roce 2016 také začala naše participace na komunitních akcích smíchovského spolku Sousedění alias Anděl Na Skalce, které se prostřednictvím provázanosti mezi svými členy a organizaci sousedských slavností Zažít město jinak a dalších akcí snaží stmelit obyvatele této lokality. Do spolku patří kromě AC Zatlanka také ZŠ Santoška, Městská knihovna Praha 5, KC Sananim, Člověk v tísni – pobočka Smíchov a farní sbor ČCE.
Současné jméno Active citizens Zatlanka získala školní skupina po loňském napojení na projekt instituce British Council a programu Varianty společnosti Člověk v tísni, jejichž metodiku jsme vyzkoušeli, nasáli a některým aktivitám dali určitou strukturu. Připojila se ke mně kolegyně Martina Feuersteinová, schůzky začaly být pravidelné, jednou týdně na dvě hodiny, počet členů z 1. až 4. ročníku se ustálil na počtu kolem 12 studentek a studentů. Ti začali tvořit užší komunitu se společným cílem.
AC studenti nejsou typičtí individualisté
AC studenti zrají v osobnosti hlavně účastí a spoluprací v komunitě. Zajímají je sociální problémy a životní prostředí, jsou solidární, empatičtí, mají v sobě určitou lehkost i urputnost zároveň. Chtějí se u práce bavit. A do čeho AC „vrážejí“ svou energii? Od existenciálního tématu bezdomovectví, které pálilo nyní již absolventy naší školy narozené před miléniem, se zájem současných AC obrátil hlavně k ekologii a konkrétně nakládání s odpadem – tedy žhavému tématu současné generace Z. Ačkoliv se akce jako úklidový happening ve čtvrtích kolem školy, recyklace a trash made workshop v parku Na Skalce v rámci Zažít město jinak mohou zdát marginální, AC dobře vědí, že svět nespasí. Vzali tuto zkušenost ze září 2018 jako výkop do terénu a první vážný krok k přemýšlení celé skupiny i jednotlivých členů o vyhlídkách jejich generace, zahlcené odpadem. Následně se usnesli, že je třeba toto téma intenzivněji dostat do povědomí svých vrstevníků i veřejnosti.
Že v tomto svém konání nejsou zdaleka sami, se ukázalo hned v následujících měsících. Při příležitosti oslav svátku demokracie 17. 11. 2018 se AC zapojili do průvodu Sametového posvícení (iniciativa For_um). Tyto skupiny nadšenců se pravidelně již sedm let vyjadřují kreativním způsobem k bolestem naší společnosti, a ač je ztvárňují humornou, karnevalovou formou, týkají se většinou závažných mezilidských i globálních témat. Celý říjen tedy AC chystali masky a laternu (ústřední objekt) pro svou kliku. Název výjevu, který ztvárnili, nazvali
Vlna plastů
(viz obrázek).
Dal by se charakterizovat asi takto: Dovolenková selanka u moře, ale i na břehu českého rybníka už může brzy skončit! Na budoucí generace mladých lidí se valí hora plastu – vlna nezodpovědnosti minulých i současných generací –, která spláchne veškeré jejich naděje ve zdravý život na Zemi. Můžeme tomu nějak zabránit? Podobné téma měli také žáci pražské ScioŠKOLy a naši mladí hosté ze švýcarské Basileje, pištci a bubeníci zvaní Opti-Mischte. Naši studenti z AC je hostili několik dnů u sebe doma, načež jim to letos v březnu jejich přátelé oplatí. Jsme pozváni na tradiční tři dny trvající obří karnevalový průvod zvaný Fastnacht.
Momentálně AC chystají větší změnu systému zacházení s odpadem ve škole, chtějí do povědomí svých vrstevníků dostat myšlenku udržitelného přístupu, bezobalové strategie zero waste aj. A jelikož AC tvoří nyní z větší části studenti prvních ročníků, mám naději, že jejich práce bude mít potřebnou kontinuitu.
Domnívám se, že podpora existence studentských občanských platforem je jedna z cest, jak tuto vitalitu proměnit v reálné pozitivní skutky reagující na lokální i globální problémy. Studenti se zde společně pokoušejí přijít na to, jaká je vlastně jejich role v občanské společnosti, jaký může mít dopad jejich činnost na okolí, co mohou ovlivnit ještě jako studenti, jak status quo uzpůsobit potřebám své generace. U nadaných dětí, které vstupují na výběrové školy, může emocionální a sociální stránka osobnosti zaostávat za kognitivními a výkonovými stránkami. Je proto velmi důležité, aby připustili, že svůj potenciál mohou napřít nejen do rozvoje svého vlastního nadání a osobního prospěchu, ale že se mohou naučit spolupracovat a využít tento potenciál ve prospěch druhých.
Odkazy:
*
YouTube: Sametové posvícení 2018 – https://www.youtube.com/watch?v=e8u1zsP8KEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08NgrWIqZRnAem8DIwvrAQRmwNi9KE9ELgjnHbhX0xKAd6960McQnXx4g
*
ČRo Vltava: Revoluce vře stále pod povrchem. Rituál je dobrý způsob, jak to krotit, říkají organizátoři Sametového posvícení – https://vltava.rozhlas.cz/revoluce-vre-stale-pod-povrchem-ritual-je-dobry-zpusob-jak-krotit-rikaji-7679988?fbclid=IwAR08SLbUmDzB4CIgd9jByi8CxKPCSgxPwuWWRx-iWN_pSd-k3NGyevYPg6o
*
www.sametoveposviceni.cz
Poznámka redakce: Článek vyšel také ve Speciálu pro střední školy 2/2019.