Změny prostředí pro učení oceňují žáci i učitelé

Vydáno: 7 minut čtení

V minulých článcích jsme zmínili tzv. vysoce funkční prostředí a wellbeing. Chceme-li pomáhat žákům v rozvoji jejich základních kompetencí, musíme dbát na prostředí, ve kterém učení probíhá, a na okolnosti, za jakých probíhá. Ostatně je to i v zájmu vedení škol a učitelů, které má jejich práce přece také bavit. Vyšší pozornost byla wellbeingu a prostředí pro učení věnována v období pandemie. Ale zajímat bychom se o ně měli i bez krize. Toto téma můžeme očekávat jistě také v připravovaném RVP.

Změny prostředí pro učení oceňují žáci i učitelé
Lucie
Ševčíková
editorka webu Kreativní Česko; spolu s SPKV a platformou uMĚNÍM tlumočí přínos kreativního vzdělávání
Jak chápat termín wellbeing v kontextu vzdělávání?
Čeští žáci v porovnání se zeměmi OECD navštěvují školu nejméně rádi. Každý pátý pedagog je ohrožený syndromem vyhoření. Tyto a mnoho dalších argumentů bijí na poplach, aby se do myšlení politiků, zástupců škol, ale i rodičů dostával termín we