Změny nebo očekávané změny v činnosti škol a školských zařízení ve školním roce 2022/2023

Cílem článku je vyčlenit základní nové úkoly vznikající při řízení školy nebo školského zařízení ve školním roce 2022/2023, které jsou důsledkem změn nebo očekávaných změn právních předpisů a změn rámcového vzdělávacího programu.

Změny nebo očekávané změny v činnosti škol a školských zařízení ve školním roce 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství,
Vlastní pedagogická činnost podle změněného RVP
K jádru pedagogického vedení školy bezesporu patří řízení procesu, jehož výsledkem je
a)
změněný školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“), nebo
b)
řízení vyhodnocování vlastního vzdělávání podle změněného ŠVP.
V tomto kontextu je vhodné připomenout lhůty, ve kterých měly nebo mají být ŠVP uvedeny do souladu s aktualizovaným rámcovým vzdělávacím programem a ve kterých má škola zahájit vzdělávání podle aktualizovaného ŠVP:
*
k 1. 9. 2021
školy poskytující předškolní vzdělávání uvedly svůj ŠVP do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání ve znění
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
, srpen 2021, č. j. MSMT-44476/2020-61); do rámcového vzdělávacího programu byla doplněna podkapitola 8.4 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou z

Související dokumenty

Pracovní situace

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Datové schránky pro školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Pracovní smlouva
Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání