Ze školy pro Romy školou pro všechny. ZŠ Grafická v Praze 5 už není "na zavření"

Vydáno: 7 minut čtení

Když Radmila Jedličková v roce 2011 nastoupila jako speciální pedagog v ZŠ Grafická v Praze 5, byla škola prakticky před uzavřením. O čtyři roky později se stala ředitelkou a dnes už naopak hrozí, že se všichni zájemci do tříd ani nevejdou. Ze školy, která byla z 90 procent romská, se stala škola v nejlepším slova smyslu pestrá. „Vsadili jsme na individualizaci výuky a otevřenou komunikaci,“ říká ředitelka Jedličková. „Jsme škola pro všechny.“

Ze školy pro Romy školou pro všechny. ZŠ Grafická v Praze 5 už není „na zavření“
Lucie
Kocurová
Redaktorka magazínu EDUzin.cz
Jaká byla situace ve škole, když jste nastoupila?
Když jsem do školy přišla jako speciální pedagog, rozhodovalo se zrovna o tom, že by už další zápis nebyl povolen a škola by se v horizontu pár let zavřela. Po dvou letech odcházela pa

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávání žáka
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Plány činnosti - srpen 2021
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Vysvědčení na základní škole
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku