Zásah do černého

Vydáno: 17 minut čtení

Současná doba je charakterizována rychlým tempem změn a neustálým vývojem nových technologií. Ve všech oblastech společnosti je důležité být inovativní a přinášet nové myšlenky a řešení. Existuje skupina lidí, kteří jsou v tomto procesu klíčoví, protože mají schopnost vytvářet vize a nápady a přinášet do oboru inovace. Jsou také důležití pro svou dovednost inspirovat a motivovat ostatní. Své představy a myšlenky dokáží komunikovat ostatním lidem a tím je přesvědčit, aby se připojili a společně pracovali na vytváření odvážných řešení pro budoucí svět. Mají schopnost vést týmy a organizace ke společnému, ačkoli dosud nepoznanému cíli. Často působí jako mentoři a podporují další lidi v rozvoji jejich vlastních myšlenek a nápadů.

Zásah do černého
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D.
ředitel základní školy Wonderland Academy
Leadeři myšlenek a názorů
Pro vůdcovství v oblasti šíření nových myšlenek používá angličtina pojmy jako
opinion leader
,
visionary leader
nebo
thought leader
. Tato sousloví naneštěstí nemají český ekvivalent, obtížně se vyslovují1) a vznikají problémy s jejich překladem do češtiny. Proto i jejich význam zůstává neukotvený, což ztěžuje poznávání a promýšlení těch oblastí leadershipu, které popisují. Pokusme se tedy pro začátek o rámcový terminologický pořádek.
Pojem
thought leader
bychom mohli do češtiny přeložit opisem jako „lídr v oblasti nových myšlenek“ a thought leadership jako „vedení prostřednictvím sdílení myšlenek, nápadů a inovací.“ Thought leader se obvykle zaměřuje na specifickou oblast, v níž má vysokou úroveň znalostí a zkušeností. Je považován za vlivného odborníka s originálními myšlenkami a názory, které mohou změnit způsob, jakým se o této oblasti uvažuje. Je vnímán jako autorita a jeho názory a nápady jsou sledovány a respektovány ostatními lidmi. Určujícím znakem thought leadera je schopnost přinášet
nové ideje a perspektivy
do konkrétní oblasti a
inspirovat
tak ostatní k přemýšlení a jednání. Thought leader
musí být inovátor
. Pokud bude pouze opakovat již několikrát řečené, jakkoli se může jednat o poslední trendy v oboru, nebude splňovat definici leadera. Leader ukazuje cestu a ve světě myšlenek ji ukazuje prostřednictvím nekonvenčního způsobu uvažování. Snaží se ovlivňovat a formovat myšlenky a chování ostatních lidí prostřednictvím svých výr