Založení a rozjezd školy #10: Překážky na cestě

Vydáno: 10 minut čtení
S koncem školního roku 2020/2021 přichází poslední díl společného putování se zakladateli malých neveřejných základních škol. Na rozloučenou se zaměříme na různé překážky na cestě a změny, se kterými se museli a musejí jednotliví aktéři vyrovnávat. Ať už se jedná
o zřizovatele, ředitele, pedagogy či další hrdiny všednodenních příběhů sledovaných škol.

Opakované obtíže již před startem

V prvních dílech našeho seriálu jsme se věnovali úvahámo tom, zda a proč podstoupit dobrodružství vzniku nové školy. Příběh Mateřské EKO školky Lišky Bystroušky z okresu Praha-východ znovu ukazuje, že již v této fázi mohou budoucí zřizovatelé narazit na řadu obtíží. „Největším strašákem pro nás jsou finance. Jsme v okrese, kde jsou všechny školy přeplněné. Není šance si pronajmout jakoukoliv školskou budovu. Našli jsme sice objekt obce, který by bylo možné si pronajmout, ale museli bychom ho kompletně rekonstruovata zasekli jsme se na financích,“ líčí své útrapy Barbora Procházková, ředitelka a jednatelka již fungující mateřské školy.
Její snahy o rozjezd základní školy opakovaně selhávají. „Třikrát jsme uspěli s žádostí o zápis do rejstříku a třikrát jsme do září nedokázali školu rozjet. Krom financí jsou úskalím t

Související dokumenty

Články

Založení a rozjezd školy #1: Proč?
Založení a rozjezd školy #5: Financování
Založení a rozjezd školy #6: Žáci
Založení a rozjezd školy #7: Rodiče
Založení a rozjezd školy #3: Do rejstříku!
Založení a rozjezd školy #9: Výběr ředitele
Založení a rozjezd školy #4: Učitelé, vychovatelé, asistenti, ...
Založení a rozjezd školy #8: Ředitel školy a jeho vztah se zřizovatelem
Založení a rozjezd školy část 2: Do rejstříku, nebo ne?

Pracovní situace

Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Bezplatné poskytování učebnic
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Správní řízení - základní školy
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Individuální vzdělávání žáka

Poradna

Vozíčkář
Přijetí cizince do základní školy
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Výuka Aj
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Zřizovatel
Doplňková činnost
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Platová třída 13
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele