Základní škola - výuka plavání

Vydáno:

Vyhláška č. 48/2005 Sb. uvádí v § 2 odst. 3, že pokud škola zařadí do vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin během I. stupně. Vzhledem k tomu, že výuku hradí rodiče, nikoli škola, nezařadili jsme ji do ŠVP, protože nemáme jistotu, že ji rodiče budou vždy chtít platit. Musíme i tak zachovat nejméně 40 vyučovacích hodin, když rodiče již další rok nechtějí, aby děti chodily, a mají tedy „odchozeno“ pouze 20 hodin?

Základní škola – výuka plavání
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění p. p.
 
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění p. p.
Jestliže není plavecká výuka zařazena do školního vzdělávacího programu, nevztahuje se na výuku plavání ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Záleží tedy jen na vzájemné dohodě
školy a zákonných zástupců žáků, v jakém rozsahu se výuka plavání uskuteční. V uvedeném případě nelze účast žáků v této výuce plavání nařídit, záleží tedy jen na úvaze zákonných zástupců žáků, zda dítě do této výuky přihlásí a budou ji hradit.

Související dokumenty

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Správní řízení - základní školy
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Individuální vzdělávání žáka
Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy

Poradna

Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Přijetí cizince do základní školy