Začátky nové informatiky a digitálních kompetencí na gymnáziu

Vydáno: 6 minut čtení

Všechna čtyřletá i víceletá gymnázia musí zahájit výuku podle revidovaného RVP v digitální oblasti nejpozději od 1. září 2025, a to ve všech ročnících. Některé školy ale využily možnost začít dobrovolně už v tomto školním roce. Jakýkoli „předtermín“ s sebou zároveň nese i příležitost pro postupný náběh výuky. Ať se ve svém gymnáziu rozhodnete jakkoli, můžete zdarma čerpat podporu Národního pedagogického institutu ČR.

Začátky nové informatiky a digitálních kompetencí na gymnáziu
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní pedagogický institut ČR
Modernizace obsahu gymnaziální výuky v digitální oblasti zasáhne více než 130 tisíc žáků studujících na gymnáziích čtyřletých i víceletých, a to včetně těch se sportovní přípravou či gymnázií dvojjaz