Vzdělávání je směřování

Vydáno:

Děti žijí převážně v přítomnosti, dospělí mají myslet i na jejich budoucnost. Také jim tuto budoucnost leckdy fakticky připomínají, když je chtějí povzbudit k větší aktivitě, posílit jejich aktuální odpovědnost. Jenže vzdálenější budoucnost zpravidla k motivaci dítěte příliš nepřispívá. Sice ji rozumí, ale je pro ně neskutečná. Přesto na ni rodiče nesmějí zapomenout, protože k ní fakticky směřuje celá socializace. Pravda, občas se stane, že dítě od nejútlejšího věku vcelku systematicky naplňuje vizi budoucího povolání. Ale to jsou spíše výjimky.

Vzdělání je směřování
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Jenže nejen děti, i my dospělí při vzdělávání a výchově ve skutečnosti přes všechny proklamace hodně myslíme na přítomnost. Sice se snažíme vzbudit dojem, že veškeré dnešní působení směřujeme k dospělé budoucnosti, ale nejsem přesvě

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovná opatření a jejich zveřejňování
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Jak na modrou velrybu
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole

Poradna

Výuka Aj
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Lesní školka
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Poskytnutí informací třetí osobě