Vývoj českého vzdělávacího systému od roku 2000 do současnosti

Vydáno: 7 minut čtení

Od roku 2000 do současnosti prošel český vzdělávací systém řadou změn, u kterých se očekávalo, že budou mít zásadní dopad na jeho fungování a kvalitu. Tyto změny se týkaly zejména zrušení odvětvového řízení ve školství, nabytí právní subjektivity škol, zavedení dvouúrovňového kurikula, menší i podstatnější úpravy rámcových vzdělávacích programů, nárokového financování podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a reformy financování škol .

Vývoj českého vzdělávacího systému od roku 2000 do současnosti
Mgr.
Tomáš
Zatloukal
MBA, LL.M., MSc.
Ústřední školní inspektor
Milníky ve vzdělávacím systému od roku 2000
Zrušení odvětvového řízení ve školství a nabytí právní subjektivity škol bylo jednou z nejdůležitějších reforem posledních let. Tato změna měla přinést větší autonomii školám a posunout je blíže ke komunitám, k