Výstava Ukradené děti putuje po základních a středních školách

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle odhadů německých a polských historiků bylo během druhé světové války do Německa zavlečeno asi 50 až 250 tisíc dětí určených k poněmčení. Bohužel i dnes je téma krádeží dětí a jejich násilné převýchovy znovu aktuální a děje se téměř před našima očima v Ruskem okupované Ukrajině. Vzdělávací výstavu Ukradené děti, která se tomuto tématu věnuje, si díky organizaci Post Bellum můžete zapůjčit i do vaší školy.

Výstava Ukradené děti putuje po základních a středních školách
Mgr.
Eva
Mi

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Školní program EV a jeho tvorba
Plány činnosti - srpen 2021
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Evaluace EV ve škole
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní družina a kritéria ČŠI
Mediální vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Začínající učitelé

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Přijetí cizince do základní školy
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Pomůcky
Odklad
Dovolená