Vedení školy by mělo učitelům dávat hlavně zázemí a pocit pochopení

Vydáno: 4 minuty čtení

Další ze série rozhovorů s laureáty Zlaté karabiny, tedy ceny pro nejlepší zástupce, bude v tomto vydání s držitelem třetího místa Bohuslavem Horou. Ten už patnáctým rokem působí v roli zástupce ředitele, v současné době druhým rokem v Základní škole Bystřice, okr. Benešov.

Vedení školy by mělo učitelům dávat hlavně zázemí a pocit pochopení
Michaela
Váchová
editorka Učitelského měsíčníku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Oblasti plánování zaměstnanců
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Kariérové poradenství
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Spolupráce rodiny a školy
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Řízení změny

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol
Předávání agendy
Úvazek
Jmenování ředitele
Výše příplatku za vedení
Nepedagog jako zástupce ředitele
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Jmenování ředitele
Výměna zástupce
Zástupce ředitele
Odpočet hodin

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce