Úspěch českého žáka závisí na jeho startovní čáře

Vydáno:

Tomáš Habart je od roku 2016 ředitelem vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Ve Variantách předtím působil osm let jako projektový manažer, lektor a metodik. V letech 2003–2007 pracoval v Partners Czech, o. p. s. Vystudoval FHS UK a romistiku na FF UK.

Úspěch českého žáka závisí na jeho startovní čáře
Mgr.
Silvie
Pýchová
výkonná ředitelka SKAV a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka
O jaké změny v českém vzdělávání Člověk v tísni usiluje?
V Člověku v tísni se vzdělávání věnují tři oddělení: Varianty, Jeden svět na školách a Programy sociální integrace. Zmíním tři největší agendy, na které se zaměřujeme.
Jednak podporujeme systémové zavádění inkluze, přič