ÚOOÚ prováděl kontroly škol v systému Bakaláři

Vydáno: 7 minut čtení
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) provedl v roce 2020 kontrolu škol, jak dodržují obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).1) Zajímalo ho především dodržování zásad zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování osobních údajů a tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, dodržování informační povinnosti správce, transparentnost při výkonu práv subjektů údajů a zabezpečení osobních údajů. Na co konkrétně si v rámci kontrol úřad posvítil a jak to pro kontrolované školy dopadlo?
ÚOOÚ prováděl kontroly škol v systému Bakaláři
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka
Petra
Suková
studentka
Úřad pro ochranu osobních údajů má za úkol monitorovat a vymáhat dodržování GDPR. Jeho hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle je provádění kontrol. ÚOOÚ provádí jak kontroly na základě vlastního kontrolního plánu sestaveného pro kalendářní

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?

Poradna

Zveřejňování fotografií
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
GDPR
Ochrana osobních údajů
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele