"Textový editor" - mezioborový dovednostní předmět vzešlý z Didaktického inkubátoru v konkrétním provozu školy: první a druhá fáze inkubace

Vydáno: 9 minut čtení

Dovednosti a činnosti spojené s komunikační gramotností opřenou o moderní technologie se propojují v nově ustaveném interdisciplinárním předmětu Textový editor. Je výsledkem spolupráce mezi Gymnáziem Karviná a Didaktickou dílnou Technické univerzity v Liberci. Vznik předmětu reaguje na připravovanou Strategii 2030+ a jeho zavedení do pilotáže bylo urychleno procesem inkubace v prostředí školy za účasti všech zainteresovaných aktérů. Změna, kterou Textový editor jako výchovně-vzdělávací předmět představuje v systému vzdělávání dané školy, i způsob, jakým vznikl ve vzájemné spolupráci v konkrétním provozu, se ukazují jako funkční uzly, kterými by školy směřující ke změně mohly vykročit.

mezioborový dovednostní předmět vzešlý z Didaktického inkubátoru v konkrétním provozu školy: první a druhá fáze inkubace
Miroslav
Slowik
garant Didaktické
Miloš
Kučera
ředitel Gymnázia
 
Didaktický inkubátor
Didaktická dílna FP TU v Liberci, ustavená za podpory inovativního hnutí Otevřeno.org a s finančním vkladem Nadačního fondu Abakus (dříve Avast), realizuje inovativní změny nejen uvnitř liberecké pedagogické fakulty, ale též navenek vůči školským subjektům. Výrazným počinem se stala inkubace nových předmětů Textový editor a Mapa na Gymnáziu Karviná. Inkubace v strukturně narušeném regionu Moravs