Svazková škola s vizí

Vydáno: 5 minut čtení

Ve středočeské Chýni se staví v rámci Svazku obcí Chýně – Hostivice nová škola. Zajímavé na ní je, že dvojice zřizovatelů již s velkým předstihem zapojuje veřejnost, tvoří zřizovatelskou vizi a vizuální identitu, aktivně přemýšlí nad koncepcí školy a plánuje s dostatečným předstihem vypsat výběrové řízení na ředitele či ředitelku tak, aby uchazeč/ka co nejvíce naplňoval/a vytyčený profil.

Svazková škola s vizí
Tomáš
Hazlbauer
ředitel společnosti
Mgr.
Jaroslav
Novák
ředitel

Související dokumenty

Pracovní situace

Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Školský rejstřík
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Zápisová turistika
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Poradna

Zřizovatel
Doplňková činnost
Vozíčkář
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Jmenování ředitele
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Přítomnost zřizovatele ve škole