Stálá konference ředitelů - propojit ředitele škol napříč celým vzdělávacím systémem

Vydáno: 11 minut čtení

Na stránkách Řízení školy se můžete již po několikáté setkat s osobností, která v současné době působí ve Stálé konferenci ředitelů (SKŘ). Jak žáky, pedagogy i kolegy ředitele vnímá PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel Obchodní akademie Kroměříž? Čím se zabývá s kolegy v Sekci středních a vyšších odborných škol SKŘ, jejíž je předsedou?

Stálá konference ředitelů – propojit ředitele škol napříč celým vzdělávacím systémem
Jiří
Stárek
Vedl rozhovor, předseda
Online akce pro ředitele a členy vedení škol
  • 3. 11. 2022 Benchlearning pro vedení MŠ (pokračování 1. 12. 2022)
  • 10. 11. 2022 Styly řízení – skupinová konzultace
  • 11. 11. 2022 Benchlearning pro vedení škol bez omezení (pokračování 25. 11. 2022)
  • Průběžně se lze hlásit do e-learningu – online podpora pro pilotáž Modelu systému podpory vedení škol.
Jste ředitelem školy a potřebujete pomoct v metodické oblasti?
V každém kraji máme síť odborníků, kteří vám mohou pomoct. Kontaktujte členy metodických kabinetů ve všech krajích ČR.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Školní družina a kritéria ČŠI
Řízení distanční výuky
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Kalendář
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Řízení změny
Plány činnosti - červenec 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Plány činnosti - srpen 2021
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek