Stálá konference ředitelů - propojit ředitele škol napříč celým vzdělávacím systémem

Vydáno: 11 minut čtení

Na stránkách Řízení školy se můžete již po několikáté setkat s osobností, která v současné době působí ve Stálé konferenci ředitelů (SKŘ). Jak žáky, pedagogy i kolegy ředitele vnímá PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel Obchodní akademie Kroměříž? Čím se zabývá s kolegy v Sekci středních a vyšších odborných škol SKŘ, jejíž je předsedou?

Stálá konference ředitelů – propojit ředitele škol napříč celým vzdělávacím systémem
Jiří
Stárek
Vedl rozhovor, předseda
Online akce pro ředitele a členy vedení škol
  • 3. 11. 2022 Benchlearning pro vedení MŠ (pokračování 1. 12. 2022)
  • 10. 11. 2022 Styly řízení – skupinová konzultace
  • 11. 11. 2022 Benchlearning pro vedení škol bez omezení (pokračování 25. 11. 2022)
  • Průběžně se lze hlásit do e-learningu – online podpora pro pilotáž Modelu systému podpory vedení škol.
Jste ředitelem školy a potřebujete pomoct v metodické oblasti?
V každém kraji máme síť odborníků, kteří vám mohou pomoct. Kontaktujte členy metodických kabinetů ve všech krajích ČR.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Začínající učitelé
Měsíční plán zahájení školního roku
Kalendář
Spolupráce pedagogických pracovníků
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Plán kontrolní činnosti - celý rok

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP

Články

SKŘ - není fér brát dětem budoucnost
SKŘ - je potřeba uvažovat v kontextu 22. století
SKŘ - Čím silnější škola a učitel, tím slabší žák
SKŘ - Trochu lepší svět? Mít co říct, to není výzvou jen pro novináře