Stálá konference ředitelů: Hodnoty a vize jsou i v MŠ velké téma

Vydáno: 9 minut čtení
Pokud bychom vzdělávání přirovnali k zapínání knoflíčků u košile, potom by vzdělávání v MŠ mohlo představovat ten první. První knoflíček se většinou od těch ostatních neliší, je určitě stejně důležitý, ne-li nejdůležitější, říká Mgr. Jitka Luňáková, ředitelka MŠ Klatovy a členka Stálé konference ředitelů fungující v rámci projektu SYPO Národního pedagogického institutu České republiky.
Stálá konference ředitelů: Hodnoty a vize jsou i v MŠ velké téma
Jiří
Stárek
Vedl rozhovor, předseda Stálé konference ředitelů a ředitel ZUŠ Hostivař
Jste ředitelkou MŠ, která je vedle mnohých dalších věcí mimořádná i tím, že ve skutečnosti jde o devět odloučených pracovišť pod jedním vedením. Řídit MŠ Klatovy tak musí být opravdu pestrobarevná zkušenost, ne? Ostatně i motto vaší školy je: „MŠ jako pestrobarevný svět…“
Tak to nejde slovy popsat. Miluji pestrost života, ráda poznávám nové věci, zažívám nové zkušenosti, a to si v této roli opravdu užívám plnými doušky. Řídit takto velký subjekt znamená především koordinovat, motivovat, podporovat, organizovat všechny procesy, které se ve spojení se vzděláváním ve škole odehrávají. Jejich výčet je nekonečný, což si umí představit každý ř

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Porady v mateřské škole
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí