Spisový řád - obsah (2. část)

Vydáno: 5 minut čtení

Poslední ze série článků věnovaných tvorbě Spisového řádu. V minulém čísle jsme se věnovali obsahu úvodní kapitoly a dále kapitolám o příjmu dokumentů, evidenci a vyřizování. Nyní se podíváme na zbývající oblasti, které ve Spisovém řádu nemohou chybět.

Spisový řád – obsah (2. část)
Ing.
Miroslav
Čejka
ředitel odboru Metodiky archivní a spisové služby společnosti Gordic
Proces vyřizování je