Spisový řád - obsah (1. část)

Vydáno: 4 minuty čtení

V minulých číslech jsme popsali základní charakteristiky spisového řádu a probrali výchozí doporučení pro jeho tvorbu. Nyní se podívejme na obsah spisového řádu, na co byste neměli při jeho tvorbě zapomenout. Rozsah článků bohužel neumožňuje jít do všech detailů spisového řádu ani neumožňuje zmínit všechny oblasti. Věříme však, že alespoň základní kostra této velmi důležité směrnice vaší školy, kterou přinášíme, vám pomůže při její tvorbě.

Spisový řád – obsah (1. část)
Ing.
Miroslav
Čejka
ředitel odboru
V
úvodní kapito

Související dokumenty

Pracovní situace

Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Vyřazování dokumentů
Osobní spis zaměstnance
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Výroční zpráva o činnosti školy
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Tvorba spisu
Odesílání a ukládání dokumentů
Další postupy ve spisové službě
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Články

Spisový řád - jak začít
Spisový řád je základ
Spisový řád - obsah (2. část)